满帮鞋 走四方

满帮鞋 走四方

珠海年华鞋业有限公司 ,创建于一九八一年,是一家出产以及发卖各式男女鞋类、手袋 、鞋材及半制品的台商独资企业 。现有厂房面积为一万三千平方米,员工现有人数1500人。 公司引进意年夜利进步前辈的制鞋装备以及日本精深的制鞋工艺 ,颠末多年的起劲,使公司在偕行业中脱颖而出,成为一个拥有出产加工意年夜利、美国、日本 、英国及澳年夜利亚等国际知名品牌皮革成品的实力企业 ,现年产量为120万双鞋。 公司自身拥有MARIA、GREENGERY两年夜品牌 。在市场上深受各阶级消费者的接待以及喜爱 ,市场据有率不停上升,现已经在北京、上海 、成都 、武汉、重庆、昆明等地设有服务处以及发卖专柜。公司已经形成总部 、分部、发卖点的收集化治理模式。 公司本着以诚待人,使主顾好处高于一切的谋划观点 ,以市场为导向,对于产物决心立异,不停开拓海内外鞋类产物新范畴 ,为泛博消费者提供更多更好的皮革成品 。

ku游体育ku下载-酷游app下载安装

【读音】:

zhū hǎi nián huá xié yè yǒu xiàn gōng sī ,chuàng jiàn yú yī jiǔ bā yī nián ,shì yī jiā chū chǎn yǐ jí fā mài gè shì nán nǚ xié lèi 、shǒu dài 、xié cái jí bàn zhì pǐn de tái shāng dú zī qǐ yè 。xiàn yǒu chǎng fáng miàn jī wéi yī wàn sān qiān píng fāng mǐ ,yuán gōng xiàn yǒu rén shù 1500rén 。 gōng sī yǐn jìn yì nián yè lì jìn bù qián bèi de zhì xié zhuāng bèi yǐ jí rì běn jīng shēn de zhì xié gōng yì ,diān mò duō nián de qǐ jìn ,shǐ gōng sī zài xié háng yè zhōng tuō yǐng ér chū ,chéng wéi yī gè yōng yǒu chū chǎn jiā gōng yì nián yè lì 、měi guó 、rì běn 、yīng guó jí ào nián yè lì yà děng guó jì zhī míng pǐn pái pí gé chéng pǐn de shí lì qǐ yè ,xiàn nián chǎn liàng wéi 120wàn shuāng xié 。 gōng sī zì shēn yōng yǒu MARIA、GREENGERYliǎng nián yè pǐn pái 。zài shì chǎng shàng shēn shòu gè jiē jí xiāo fèi zhě de jiē dài yǐ jí xǐ ài ,shì chǎng jù yǒu lǜ bú tíng shàng shēng ,xiàn yǐ jīng zài běi jīng 、shàng hǎi 、chéng dōu 、wǔ hàn 、zhòng qìng 、kūn míng děng dì shè yǒu fú wù chù yǐ jí fā mài zhuān guì 。gōng sī yǐ jīng xíng chéng zǒng bù 、fèn bù 、fā mài diǎn de shōu jí huà zhì lǐ mó shì 。 gōng sī běn zhe yǐ chéng dài rén ,shǐ zhǔ gù hǎo chù gāo yú yī qiē de móu huá guān diǎn ,yǐ shì chǎng wéi dǎo xiàng ,duì yú chǎn wù jué xīn lì yì ,bú tíng kāi tuò hǎi nèi wài xié lèi chǎn wù xīn fàn chóu ,wéi fàn bó xiāo fèi zhě tí gòng gèng duō gèng hǎo de pí gé chéng pǐn 。

发表评论